Shop Forum More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student R U R OFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 95 Deviations 341 Comments 4,259 Pageviews
×

Newest Deviations

180092016.STARLIGHT by mayuyulk 180092016.STARLIGHT :iconmayuyulk:mayuyulk 8 0 18092016.PARURU by mayuyulk 18092016.PARURU :iconmayuyulk:mayuyulk 8 0 PACK psd.COMEBACK SCHOOL by mayuyulk PACK psd.COMEBACK SCHOOL :iconmayuyulk:mayuyulk 20 14 PSD COLORING #07 by @mayuyulk by mayuyulk PSD COLORING #07 by @mayuyulk :iconmayuyulk:mayuyulk 4 1 BTS in Dubai - Summer Parkye by mayuyulk BTS in Dubai - Summer Parkye :iconmayuyulk:mayuyulk 12 0 PACK psd.HAPPY 80+ WATCHERS AND GOODBYE SUMMER by mayuyulk PACK psd.HAPPY 80+ WATCHERS AND GOODBYE SUMMER :iconmayuyulk:mayuyulk 40 27 WHY - TAEYEON by mayuyulk WHY - TAEYEON :iconmayuyulk:mayuyulk 22 0 DAID by mayuyulk DAID :iconmayuyulk:mayuyulk 0 0 ||EXO|| LUCKY ONE - EX'ACT by mayuyulk ||EXO|| LUCKY ONE - EX'ACT :iconmayuyulk:mayuyulk 14 2 A Korean Actor by mayuyulk A Korean Actor :iconmayuyulk:mayuyulk 16 0 GIFT for Nara from RuroW by mayuyulk GIFT for Nara from RuroW :iconmayuyulk:mayuyulk 17 4 HAPPY BIRTHDAY G-DRAGON 18081988 by mayuyulk HAPPY BIRTHDAY G-DRAGON 18081988 :iconmayuyulk:mayuyulk 19 4 ///CHINA 17082016 | HYUNA by mayuyulk ///CHINA 17082016 | HYUNA :iconmayuyulk:mayuyulk 12 0 DEVIANTID by mayuyulk DEVIANTID :iconmayuyulk:mayuyulk 4 0 Pack Aesthetics by mayuyulk Pack Aesthetics :iconmayuyulk:mayuyulk 17 0 deviantID by mayuyulk deviantID :iconmayuyulk:mayuyulk 0 0
///THIS IS MY ARTWORKS\\\
++If you LIKE my Arts, please WATCH me and add mine in your FAVOURITES !
Thank u very much <3


++LISTEN TO MUSIC
//BOOMBAYAH - BLACK PINK

//WHISTLE - BLACK PINK

deviantID

mayuyulk
R U R O
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

Activity


Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconkser705:
kser705 Featured By Owner Feb 25, 2017
Cô ới tui là Mây đây :) Đang nói với cô tự nhiên facebook out mất rồi bắt tui đổi tên huhu ncl cô kb với acc mới của tui đi ;) www.facebook.com/profile.php?i…
Reply
(1 Reply)
:iconaugust-w:
AuguST-W Featured By Owner Jan 4, 2017
- Gẻ yêu vấu :33 Ná nà >3< Watch back nhae
Reply
(1 Reply)
:iconsatohyuuda:
SatohYuuDA Featured By Owner Nov 27, 2016
Dung-gẻ :v, còn nhớ tuii hông? Là :iconsatohyuu: á (^.^). Tuii mới chuyển acc, phiền bà watch hộ nha. Acc cũ bà lỡ watch rồi thì giờ bà unwatch cũng được á XD.
Reply
:iconkaorisama75:
Kaorisama75 Featured By Owner Sep 29, 2016
dung ơi còn nhớ tui không? =))))) Mây nè :) Hình như thím bị mất acc face phải không =(( Add lại với tui đi =))
Reply
(1 Reply)
:iconbeliveinoppa:
beliveinoppa Featured By Owner Sep 11, 2016
+wb love? <3
JI CHANG WOOK THE FEEELLLLSSSS 
Reply
(1 Reply)
:iconnittcam:
Nittcam Featured By Owner Aug 25, 2016  Student Interface Designer
watch back... pls
Reply
(1 Reply)
:icons4nara:
S4Nara Featured By Owner Aug 23, 2016  Student Artist
- Nhìn cái watch đi :vv Thím mới comeback mà được nhiều người ủng hộ ghê :))
Reply
(1 Reply)
:iconkicucheoo59:
KiCucheoo59 Featured By Owner Aug 21, 2016
- Watch back, please!
Reply
(1 Reply)
:iconvoid-af:
void-af Featured By Owner May 24, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Hi
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Apr 27, 2016  Student Traditional Artist
watch back?
Reply
:iconwupig:
WuPIG Featured By Owner Apr 1, 2016
thanks+w :">
Reply
:iconkazcucheo:
Kazcucheo Featured By Owner Apr 1, 2016  Student Photographer
- Watch back,pls?
Reply
:iconwatashiwaarumin:
WatashiwaArumin Featured By Owner Mar 12, 2016  Student Interface Designer
Thanks for the watch <33
Reply
(1 Reply)
:iconhirumikinoshima:
HirumiKinoshima Featured By Owner Mar 11, 2016  Student Artist
Thank you so much for the watch! (:
Wish you have a lucky day!
Reply
:iconhappyphot:
happyPHOT Featured By Owner Mar 11, 2016  Hobbyist Artist
thanks for watching me <33.
Reply
:iconhuonggiang11:
huonggiang11 Featured By Owner Mar 8, 2016  Student Interface Designer
watch back nếu thích art mình nhé :">
Reply
(1 Reply)
:iconlynwangxx:
LYNwangXx Featured By Owner Mar 6, 2016
cám ơn vì đã watch mình
Reply
:iconyumekokoyama:
YumekoKoyama Featured By Owner Feb 12, 2016
— Watch back, pls !!!
Reply
(1 Reply)
:iconsananig:
SananiG Featured By Owner Feb 3, 2016  Student Interface Designer
watch back pls
Ths<3
Reply
(1 Reply)
:iconvoid-af:
void-af Featured By Owner Jan 27, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for the watch marooner-katycat sister! ^-^
Reply
(1 Reply)
:iconanaekocute:
anaekocute Featured By Owner Dec 28, 2015  Student Interface Designer
MQ
Reply
(1 Reply)
:iconreikashirayuki:
Reikashirayuki Featured By Owner Dec 21, 2015  Student Interface Designer
Watch back , please
Reply
:icontranngocmai:
TranNgocMai Featured By Owner Dec 10, 2015
cám ơn vì đã watch mình
Reply
(1 Reply)
:icondaniel-khanh0205:
Daniel-Khanh0205 Featured By Owner Dec 7, 2015
. watch back pls <3
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: